Therapie voor Parkinsonpatiënten

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening, welke gekenmerkt wordt door voortdurend bewegen van vingers, armen en hoofd, moeite met het starten van willekeurige bewegingen, verstarring van de spieren van het gelaat waardoor de mimiek verloren gaat en moeite met het duidelijk uitspreken van woorden. Schuifelende pasjes kenmerken de parkinsonpatiënt.

De lichaamshouding raakt verstoord, net als de spraakmotoriek: in gesprekken reageert een parkinsonpatiënt vaak traag, de emotie verdwijnt uit de spraak. Ook de gezichtsspieren worden niet meer goed aangestuurd; hierdoor kan een parkinsonpatiënt een ‘maskergezicht’ krijgen en problemen met slikken. In combinatie met de voorovergebogen lichaamshouding verklaart dat het naar buiten lopen van speeksel. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Cellen die dopamine produceren sterven langzaam af. Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, de substantia nigra. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast en gaan armen en benen beven. Tegelijkertijd worden spieren stijf, waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen.

Parkinson is een progressieve aandoening, een ziekte die verergert na verloop van tijd. Naarmate parkinsonpatiënten ouder worden, stijgt de kans op het krijgen van dementie. Parkinsonpatiënten zijn ook vatbaar voor het krijgen van een depressie.

De behandelaar dient te beschikken over specifieke kennis en vaardigheden m.b.t. deze ziekte.

Binnen onze praktijk heeft een van de therapeuten zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en is aangesloten bij het landelijk opererende netwerk “ParkinsonNet”.