Sportfysiotherapie

Wat doet een sportfysiotherapeut?

Zorg dragen voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sportgerelateerde klachten en aandoeningen. Ik richt mij hierbij met name op het dagelijks en het sportspecifiek functioneren van de sporter. Begeleiding vindt voornamelijk plaats in activiteiten die:

  • nodig zijn om de onderliggende oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden en
  • ervoor zorgen dat de sporter in optimale fysieke, psychische en sociale conditie verkeert.

Dit alles om de sporter op het gewenste niveau van sportuitoefening terug te laten keren.
Heeft u sportgerelateerde vragen of  advies nodig of zoekt u naar een sportfysiotherapeut die u op professionele wijze begeleidt, dan nodig ik u uit van mijn competenties gebruik te maken.  Het belang van klinisch redeneren bij het opstellen van de diagnose is belangrijk. Het selecteren van diagnostische middelen, protocollen en bijbehorende behandelmethodes gebeurt op basis van wetenschappelijk onderbouwde evidentie.

Verder is er ook de mogelijkheid om voor uw vereniging een EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) plan te laten opstellen of een clinic te organiseren, waarin ik afhankelijk van de hulpvraag, een training kan aanbieden.

sportfysiotherapie