Oncologische revalidatie

Als de diagnose “kanker” wordt gesteld heeft dat een enorme impact op betrokkene en zijn naaste omgeving.

Na uitvoerig onderzoek start de behandeling, welke kan bestaan uit operatie, radiotherapie en of chemo- hormoontherapie of combinatie van deze. Het effect van de ziekte en de behandeling op gezondheid en kwaliteit van leven is vaak ingrijpend.

De fysiotherapeut is onder deze omstandigheden niet de zorgverlener waar men in eerste instantie aan denkt.

Toch is uit recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften gebleken, dat het vroegtijdig, dus al in de onderzoeksfase, starten met trainen onder begeleiding van een oncologische fysiotherapeut een positief effect heeft op kracht, conditie en herstel van kwaliteit van leven en het optreden van bijwerking t.g.v. medicatie etc. kan verminderen.

De oncologiefysiotherapeut heeft een 2 jarige post- HBO opleiding gevolgd. Deze opleiding staat helemaal in het teken van de vaak complexe problematiek waar mensen met kanker mee te maken krijgen, waardoor de oncologiefysiotherapeut de professional bij uitstek is.