Manuele therapie

Manuele therapie is een verbijzondering (specialisatie) binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut is de bewegingsconsulent bij uitstek voor gezondheidsproblemen als gevolg van stoornissen in de functie van de wervelkolom en extremiteiten (armen en benen).

Werkzaamheden Manueel therapeut:
De manueel therapeut is als gezondheidsdeskundige een specialist op het terrein van functiestoornissen van de wervelkolom en extremiteiten. Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden op het terrein van diagnostiek en therapie kan hij/zij als casemanager functioneren bij gezondheidsproblemen als gevolg van stoornissen in het houdings- en bewegingapparaat (vooral bij klachten als gevolg van wervelkolom problemen).

Het vertalen van klachten in stoornissen in de artrogene (gewrichten), musculaire (spieren) en neurogene (zenuwen) functies van het bewegingsapparaat en het relateren van beperkingen in activiteiten is een belangrijk onderdeel van het werk.nBij deze interpretatie wordt rekening gehouden met persoons- en omgevingsfactoren!

In de behandeling kan de manueel therapeut gebruik maken van Low Force- High Velocity Thrust technieken, in de volksmond ook wel “kraken” genoemd.