Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Nadat U telefonisch een afspraak heeft gemaakt voert uw behandelaar in de eerste sessie een onderzoek uit. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de oorzaak van uw klacht. Alleen op deze manier is het opstellen van een adequaat behandelplan mogelijk.

Indien U niet door uw huisarts werd verwezen voert uw behandelaar als eerste een screening uit, waarna het lichamelijk onderzoek volgt. Aan het eind van het eerste consult zal, met uw instemming, een korte rapportage naar de huisarts worden gestuurd. De screening en het uitgevoerde onderzoek worden op twee verschillende dagen in rekening gebracht (conform afspraak met zorgverzekeraars).

Bij het bestaan van een chronische aandoening (overleg hieromtrent met uw behandelaar) is een verwijzing van de huisarts/specialist noodzakelijk.

Na de laatste behandeling wordt altijd een eindrapportage naar uw huisarts gestuurd.